27-06-2020

7.00 – w intencji dusz w czyśćcu cierpiących
8.30 – o łaskę dobrej śmierci dla Urszuli, Jerzego, Anny, Wojciecha i wszystkich z ich rodzin
12.00 – w intencji dzieci objętych modlitwą różańcową rodziców, za dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz za ks. Proboszcza i księży posługujących w tej parafii
18.00 – + śp. Jan PŁUCIENNIK 26 gregoriańska