12-09-2020

7.00 – 50-lecie małżeństwa- dziękczynna i o dalsze Boże błogosławieństwo dla Ireny i Kazimierza LITWIN
8.30 – + śp. Czesław CHMIELEWSKI 21 gregoriańska
8.00 – + śp. Marianna GAJCY12 gregoriańska
12.00 – o nawrócenie i łaskę szczerej spowiedzi dla zatwardziałych grzeszników (Rycerstwo Niepokalanej)
18.00 – + śp. Andrzej STASZCZYK 11 rocz. śm. i zm. ofiarodawcy
18.00 – + śp. Rozalia, Marian i 5 rocz. Jan