07-10-2020

7.00 – + śp. Maria POPIELA 25 gregoriańska
7.00 – + śp. ks. Wilhelm HAJDUK 6 gregoriańska
8.30 – + śp. Eugeniusz ZIARNO 4 rocz. śm.
12.00 – o łaskę dobrej śmierci dla Urszuli, Jerzego, Anny, Wojciecha, ich krewnych oraz wszystkich z ich rodzin
18.00 – za żyjących