08-10-2020

7.00 – + śp. ks. Wilhelm HAJDUK 7 gregoriańska
8.30 – + śp. Stanisław BARTOSZ
12.00 – za grzeszników tzn. nas wszystkich, konających i mających wkrótce odejść do Pana
18.00 – + śp. Maria POPIELA 26 gregoriańska