10-10-2020

7.00 – + śp. Andrzej UŻAROWSKI o Boże miłosierdzie i przyjęcie go do Królestwa niebieskiego
8.00 – + śp. ks. Wilhelm HAJDUK 9 gregoriańska
12.00 – o nawrócenie i łaskę szczerej spowiedzi dla zatwardziałych grzeszników (Rycerstwo Niepokalanej)
16.00 – ślub: Marta i Kamil
17.00 – ślub: Magdalena i Tomasz
18.00 – + śp. Maria POPIELA 28 gregoriańska