09-03-2019

7.00 – + śp. Franciszka(f), Jan PODRZYCCY
7.00 – + śp. Teresa BORKOWSKA- 10 gregoriańska
8.30 – + śp. Rozalia MIZIŃSKA- 4 gregoriańska
12.00 – O nawrócenie i łaskę szczerej spowiedzi dla zatwardziałych grzeszników (Rycerstwo Niepokalanej)
18.00 – + śp. Emilia, Zygmunt RAJKOWSCY, Marta i Paweł GUZICCY