24-12-2020

6.30 – + śp. Zofia, Jan, Marianna, zbawieni krewni z obojga stron ora wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
6.30 – + śp. Irena PROBOLA 1 rocz. śm. i wszyscy zm. z rodziny
22.00 – + śp. Zofia, Jan
22.00 – za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące i te, które teraz Pan wzywa i wezwie
23.00 – w intencji ks. Proboszcza z okazji święceń kapłańskich (Legion Maryi)
24.00 – ZA PARAFIAN