27-12-2020

7.00 – o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę MBF dla Krzysztofa z okazji urodzin
8.30 – proszę o niebo i udział w zwycięstwie Jezusa nad śmiercią dla śp. Mariana i Zdzisława URBACH w 10 rocz. śm. i dla wszystkich zmarłych z rodziny URBACH, BEDNARCZYK, aby mogli na wieki oglądać Ciebie swojego Stwórcę i Odkupiciela
10.00 – w intencji Dawida z okazji imienin- o dary Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo i opiekę MBF dla niego i całej rodziny
11.30 – ZA PARAFIAN
13.00 – + śp. Piotr WECHTEROWICZ 25 rocz. śm., zm. rodziców i rodzeństwo
13.00 – w intencji Jarka o Boże błogosławieństwo i opiekę MBF
18.00 – w intencji Wandy i Anny o błogosławieństwo i potrzebne łaski i opiekę MBF
19.00 – w intencji Kazimierza(m) o Boże błogosławieństwo i opiekę MBF