09-01-2021

7.00 –
8.30 – + śp. Marianna KLIMUK 8 gregoriańska
12.00 – o nawrócenie i łaskę szczerej spowiedzi dla zatwardziałych grzeszników (Rycerstwo Niepokalanej)
18.00 – + śp. Jadwiga RUSTYN 1 rocz. śm., Jan SIKORA