27-03-2021

7.00 – + śp. rodziców: Maria, Józef, za rodzeństwo i za dzieci nienarodzone z rodziny MACKIEWICZÓW
8.30 – + śp. Jan, Marta MAŁOSEK, Alojzy, Małgorzata SŁOMIŃSCY i za zm. z ich rodzin
12.00 – w intencji dzieci objętych modlitwą różańcową rodziców, za dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz za ks. Proboszcza i księży posługujących w tej parafii
18.00 – za konających oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące 6/9